Yaklaşık bir buçuk asırlık bir hikayeye tanık olmak üzeresiniz. İki yüzyılın sanayi ve teknolojik gelişmelerine şahit olan, bu gelişmelere fiilen yön veren bir başarı hikayesinin ortakları.

Gemiler için top üretimi ile başlayan hikayenin, günümüz Türkiye endüstrisinde insan, sanayi ve teknolojinin birlikteliği ile "ThyssenKrupp Encasa Türkiye" ve "Hareketli Yaşam" sloganına uzanan zaman yolculuğunu inceleyelim.


1868 - Türk delege Aristarchi Bey, Essen’de Krupp’u ziyaret etti

Günümüz Türk-Osmanlı tarihçilerinin büyük diplomatlar yetiştirdik diye atıfta bulundukları  eski Türk diplomatlardan Aristarchi Bey, dosyaları ve antlaşmaları derleyen, bilgi bankasını zenginleştiren bir analitik kişilik sahibi olduğu biliniyor. Bu yaklaşımla olmalıdır ki Aristarchi Bey 1868 yılında Essen`e giderek Krupp `u ziyaret etti. Krupp, Essen bölgesinde yerleşik 400 yıllık geçmişe sahip Alman aile. Aile, sanayici geçmişi, çelik, silah ve mühimmat üretimiyle ünlüdür. Aile şirketi olan Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp 20.yüzyılın önde gelen şirketlerinden olmuştur. 1999 yılında Thyssen AG ile birleşerek ThyssenKrupp AG  adını almıştır.


1860 `lar...

Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp şirketi, Alfred`in oğlu Friedrich Alfred Krupp (1854-1902) zamanında harp gemileri inşası ve zırhlı levha imalatına başladı. Bu dönemde Krupp, Aristarchi Bey`in ziyaretiyle Osmanlı`ya sahra topu ve  top namlusu için 100’den fazla blok tedarik etti. Böyle başlayan ortaklık ile Krupp, 1873’den beri kıyı ve gemiler için top teslimatı yapmıştır.


1887 - Friedrich Alfred Krupp Sultan ile görüşmek için İstanbul’u ziyaret etti

XVIII. yüzyıldan itibaren OsmanlıDevleti, Avrupa ordular ında ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurma çabalarına girişti. Sultan II. Abdülhamid döneminde ise, Almanya ile siyasî ilişkiler daha fazla gelişti. Almanya ile başlayan siyasî ilişkiler, zamanla ticari, ekonomik ve askerî ilişkilerin de gelişmesini sağladı. Sultan, özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaş’nda dağılan Türk ordusunu yeniden düzenlemek için Almanya’dan askerî danışmanlar talep etti. Askerî danışmanların Osmanlı ordusunda görev alması ile Alman silah endüstrisi de ülkeye girdi. Krupp gibi büyük Alman silah firmaları, Osmanlı ordusunun top ve tüfek vb. gibi önemli askeri teçhizatlarını karşılamaya başladılar. Özellikle Krupp, zamanla Türkiye’de top mühimmatı pazarında tekel durumuna geldi.


1895 - Henschel ve Sohn (Thyssen) Türkiye’ye ilk lokomotif tedarik etti

Ailenin ikinci kuşak patronu Alfred Krupp zamanında geliştirilen kaynaksız tek parçalı, kırılmaz lokomotif tekerleği, Krupp’ların dünyanın çelik patronu olmalarında büyük rol oynamıştır. Öyle ki, bu tekerlek, şirketin hala kullanılan logosuna konuldu. Tekerlek dışında her türlü lokomotif parçası ve ray da üreten Krupp’a büyük karlar sağlayan önemli demiryolu projelerinden biri de Berlin-Bağdat Demiryolu Hattı oldu. 

Bu tarihlerde Henschel ve Sohn (Thyssen) Türkiye`ye de ilk lokomotifi tedarik etmiştir. Sakarya Savaşı`nda Mustafa Kemal`in karargahı olan tren de Krupp üretimiydi. Firma, şu an fabrika girişlerinde bulunan çelikten dökülmüş tren lokomotifi ile tarihe atıfta bulunmaktadır.


1903 - İstanbul – Halep demiryolu için Krupp  ve Thyssen raylar ve malzeme ambalajları tedarik etti

İstanbul – Halep veya başka bir deyişle Bağdat Demiryolu , Osmanlı Devleti zamanında İstanbul ile Bağdat arasında inşa edilen demiryolu. 1 Kasım 1913`te açılan Bağdat Demiryolu`nun 20. yüzyıl başında yapımına başlanan ve Konya, Halep ve Musul üzerinden Bağdat`a bağlanan demiryoludur. 

2. Wilhelm döneminde Osmanlı ile kurulan yakın ilişkiler sayesinde demiryolu hattının bütün yapım hakları Almanya’ya verildi ve 1913 yılında yapımı tamamlanan projenin her türlü çelik ihtiyacı Essen’deki fabrikalardan karşılandı.


1933 - Krupp yük trenleri için ağır kızgın buharlı lokomotifler in teslimatını yaptı

Henschel-Krupp üretimi yeni yük trenleri için ağır kızgın buharlı lokomotifler 1933 yılında Türkiye demir yolarında fiilen yük taşımak için çalışmaya başlamıştır. Bugün hala Ankara Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi`nde bulunan 34061 NOLU BUHARLI LOKOMOTİF buna örnek verilebilir. İlgili lokomotif o tarihlerde Maraş deposuna bağlı olarak çalışmıştır.


1937 - Türkiye, Kemal Atatürk için Blohm + Voss tarafından inşa edilen motorlu yat  “Savarona “yı satın  aldı (2002’ye kadar dünyanın en büyük yatı oldu)

Türk Donanmasında uzun yıllar hizmet etmiş efsanevi Yavuz zırhlısı ve Atatürk`ün yatı Savarona da sahibi ThyssenKrupp Marine Systems AG olan Blohm+Voss Tersanesinde inşa edilmişti. Ayrıca bugün hala Deniz Kuvvetleri Donanması`nda hizmet veren Yavuz ve Barbaros sınıfı 8 adet fırkateynin 2 adedi Almanya`daki Blohm+Voss tersanesinde, 6 adedi Gölcük tersanesinde Blohm+Voss modüler teknoloji transferi yoluyla inşa edilmiştir.


1954 - Başbakan Adnan Menderes, Almanya dış işleri bakanı Hüttenwerk Oberhausen’i ziyaret etti (Thyssen)

Dönemin başbakanı Adnan Menderes, 2 Ekim 1954 tarihindeki Almayna ziyaretinde dış işleri bakanı Hüttenwerk Oberhause ile temaslarda bulundu. Alman iktisadi işbirliği genişleyecek demecini vererek Almanya ile başta sanayi olmak üzere diğer alanlarda da önemli işbirliklerinin devam ettirilmesindeki kararlılığı vurguladı. Bu söylemde, 1863 den bu yana süregelen Krupp ve Türkiye konularını da kapsayan Almanya-Türkiye arasındaki askeri, sanayi, ticari ve eğitim konularında yararlı işbirliklerinin sürdürülebilir olmasının gerekliliğinin payı büyüktür. 


1958 - Fired Krupp Türkiye Karabük Çelik Fabrikası`nın kapasitesini arttırmak için çalışmalara başladı.

1956-57’de Alman Krupp, SÜMERBANK, ETİBANK ve İş Bankası iştiraklarıyla bir şirket kuruldu. Şirketten istenen Türkiye’de bulunan demir yataklarını inceleyip ikinci demir çelik sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti. 

Türkiye, Fried Krupp’a Karabük çelik fabrikasının kapasitesini arttırma emri verdi. Bu, 6SM fırın tedariği ile ilave fırın inşasını içeriyordu.

Alman Krupp firması yine 1958 yılında Karabük tesislerindeki haddehanenin % 200 oranında üretim kapasitesini artmasına olanak sağlamıştır.


1962 - Dr. C. Otto & Comp. (daha sonra Thyssen/TK Uhde) Karabük çelik fabrikasında bir kok fırını bataryası inşa etti.

1962-1963 yılında Dr. C. Otto tarafından inşa edilen tesis, kokun hammaddesi olarak Zonguldak havzası (TTK) ve ithal (ABD, Kanada, Avustralya, Polonya ve Ukrayna) kaynaklardan temin edilen taşkömürünün stoklanması ve harmanlanmasını sağlamaktadır.


1964 - Handelsunion/Stahlunion, Makina Takım Endüstrisi ‘nde (kesme aletleri) hisse satın aldı


1967 - Thyssen Röhrenwerke gübre fabrikası için soğurma kuleleri tedarik etti


1970 - Seebeck-Werft (Krupp), Koctug Denizcilik İşletmesi İçin MS Köyceğiz ve MS Dalaman’ı inşa etti

1970 yılı başlarında her biri 14500 dwt’luk DALAMAN ve KÖYCEĞİZ 1 adlı gemiler, ABD-Akdeniz hattında çalıştırılmak üzere aynı tersaneye sipariş edildi. Yaptırılan bu gemiler, üstün teknik yapıları, 120 ton kaldırma gücüne sahip ağır vinç donanımları ile limanlarda ağır parçaların yükleme/boşaltmalarını kendi vinçleriyle yapan gemilerdi. Bu gemiler, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı’nda da çok yararlı hizmetler verdi. 1970’li yılların başına kadar, çimento ithal eden Türkiye, yavaş yavaş ihracatçı ülkeler arasına katıldı. O yıllarda yapılan ihracatın, Türk Bayraklı gemilere, dolar karşılığı TL ödenmesi teklifi büyük avantaj sağladı.Bu da, Türk ürünlerinin dünya pazarlarına rahat girme imkânını elde etti.

http:/www.vda.org.tr/Yazidizileri/koctug-denizcilik-isletmesi/46/3


1973 - Krupp Rohstoffe Rheinhausen, Tunçbilek güç tesisinde kömürün kırılması için iki darbeli kırıcı tedarik etti


1976 - KIS, Divriği maden yatağı için demir madeni işleme tesisi planladı, inşasını yaptı ve teslim etti


1985 - Thyssen Stahl, Karabük çelik fabrikasının maden eritme ocağı için eğitim ve teknik yardım sağladı


1987 - Krupp Polysius tarafından  bir çimento fırını hattı dönüşümü ve modernizasyonu yapıldı


1995...98 - Blohm + Voss 7nci ve 8inci Meko 200TN firkateynlerini teslim etti


1999 - Büyük depremden sonra Blohm + Voss 100 çadır ve TK Industries 1 milyon EURO verdi bununla, 42 adet depreme dayanıklı ev inşa edildi


2000 - Krupp Hazemag, Türkiye’nin en büyük kömür tesisi için kömür besleme ekipmanı teslim etti


2006 - TK Elevator, Ankara, Dalaman ve İzmir hava limanları için 91 adet asansör, 87 adet yürüyen merdiven, 34 adet yürüyen bant ve 10 adet yolcu biniş köprüsü (körük) tedarik etti


2008 - Bursa’da Tailored Blanks tesisi açıldı; burası  Türkiye’deki lazer kaynaklı parçalar için inşa edilmiş ilk tesistir


2009 - TK Stainless İstanbul Çelik Servis Merkezi (TK Stainless International) Gebze’de yeni bir Hizmet Merkezi devreye soktu


2012 - TK Encasa Türkiye faaliyetlerine başladı

Türkiye ve dünyada asansör üreticisi olarak gelişmiş teknoloji ve yenilikleri kullanan ThyssenKrupp Encasa Türkiye, engelli asansörü, ev asansörü, merdiven asansörü, platform asansörü konusunda üretim, projelendirme ve uygulama yapmaktadır.

Gün geçtikçe artan iş hacmi ve hızlı büyüme ile faaliyetlerine hız kesmeden devam eden ThyssenKrupp Encasa Türkiye (TK Encasa Türkiye), yenilikçi anlayışıyla yaklaşık bir buçuk asırlık bu başarılı büyük ortaklığın devam ettirilmesi görevini üstlenen yetkin isimlerden oluşuyor.

"Uzun yıllar yaşadığımız evlerimizden vazgeçmeden, bu tarz bir özgürlük ve memnuniyeti sağlayan, sosyal yaşamımıza böylesine etki edebilen çok fazla meslek yoktur."

TK-Encasa Türkiye Genel Müdürü.

Erhan Eriş


2013 - ThyssenKrupp Asansör, Marmaray projesi için  191 adet asansör ve 155 adet yürüyen merdiven tedariği ile bu dev alt yapı projesinin önemli tedarikçilerinden biri oldu.

Anlaşma kapsamında ThyssenKrupp Asansör Türkiye, kapasiteleri 1250 kg ve 4 bin kg arasında değişen asansörler temin etti. Asansörlerin çoğunluğu istasyonlarda konumlandırılacak ve panoramik olacak şekilde planlandı. 

Ayrıca hat boyunca yapılacak yaya üstgeçitlerinde yolcu asansörleri ve depo ve yönetim binalarında yolcu, yük ve servis asansörlerin montajını da üstlendi. Ağır hizmet tipi ekseninde yürüyen merdivenler istasyonlara inşa edildi. 

ThyssenKrupp Asansör’ün Genel Müdürü Juan de la Guardia anlaşma sonrası, “Bu büyük projenin kilit tedarikçilerinden biri olmak şirketimiz için çok önemli. Bu sözleşme, özellikle böyle kapsamlı projelerde ürünlerimize olan güvenin bir göstergesidir. ThyssenKrupp Asansör, Marmaray Projesi’nin yüksek standartlarını en üst seviyede karşılayacaktır” açıklamasını yapmıştır. 


2013 - Bandırma'daki BAGFAŞ resisi inşaatının temel atma töreni gerçekleşti

Bagfaş granül kalsiyum amonyumnitrat (CAN) kimyevi gübre kompleksinin kurulması işini 140.75 milyon euro bedelle, anahtar teslimi Thyssen Krupp AG grubuna ait Uhde GmbH firmasına ihale ettiğini duyurdu.

Bagfaş, Thyssen Krupp/Uhde şirketiyle yıllık 650 bin ton CAN gübresi üretimi yapacağını duyurdu. Yeni bir üretim tesisinin yapımı için görüşen şirketin anlaşma ile birlikte kapasitesi iki katına çıkmış olacak. 


Kronolojik özet: 1868 - 2013